Vapaaehtoistyötä yhteisöprojektissa - Etelä-Afrikka

Anna aikaasi hyvään tarkoitukseen vapaaehtoistöissä. Kaiken materiaalisen avuntarpeen ohella usein se kaikkien tärkein ja vaikuttavin apu on aito läsnäolo.

Lue lisää: Vapaaehtoistyö yhteisöprojekteissa
Lue lisä: Vapaaehtoistyö ulkomailla